100% miễn phí cho 30 ngày đầu tiên
Công cụ OKRs phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam
OKRs với những ưu thế vượt trội đã mang lại sự phát triển mạnh mẽ và bền vững, được minh chứng tại các Tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, Facebook, Twitter, LinkedIn…

Dựa vào những hiệu quả thực tế OKRs mang lại, hiện nay các công ty truyền thống tại Việt Nam đã và đang hướng tới áp dụng OKRs nhanh chóng vào doanh nghiệp của mình.
Check-in
Tổ chức các cuộc họp theo dõi tiến độ, giúp tăng tính cam kết, đạt hiệu suất làm việc cao
Liên Kết
VNOKRs đề cao tính trong suốt của OKRs, tạo các kết nối giữa cấp trên, cấp dưới và người liên quan
Theo dõi
Thành viên của công ty dễ dàng trong việc kiểm tra tiến độ của bản thân, của nhóm và của cả công ty
Phản hồi và ghi nhận
CFRs được nhúng hoàn toàn vào OKRs thông qua VNOKRs, đem lại sự trơn chu trong quá trình vận hành OKRs
Tính năng nổi bật
Tính năng
nổi bật
VNOKRs là công cụ duy nhất chuyên dùng cho việc vận hành hệ thống OKRs của tổ chức. Tính năng của VNOKRs được thiết kế phù hợp với các nguyên lý cần có của OKRs, sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng ứng dụng OKRs thành công.
 • 1
  Tính năng theo dõi
 • 2
  Công thức checkin
 • 3
  Tăng cường trao đổi, ghi nhận
 • 4
  Tạo liên kết
 • 1
  Tính năng theo dõi
 • 2
  Công thức checkin
 • 3
  Tăng cường trao đổi, ghi nhận
 • 4
  Tạo liên kết
Liên hệ để được tư vấn
Liên hệ để được
tư vấn